Beyşehir Belediyesi Müftü mahallesinin çehresini değiştiriyor

Beyşehir Belediyesi, kent merkezinde yapllaşmanln en yoğun olduğu mahallelerden Müfü
Mahallesi’nin çehresini gerçekleştrdiği alt ve üst yapl çallşmalarlyla adeta değiştriyorr
Beyşehir ilçe merkezinin nüfus potansiyeli yönünden en zengin mahallelerinden olan Müfü
Mahallesi, yürütülen Belediye çallşmalarlyla kentn en modern mahallesi haline getriliyorr
Belediye Başkanl Murat Özaltun,yaptğl açlklamada, Müfü Mahallesi’nin son ylllarda hlzla büyüyen
ve gelişen konumu ve modern yaplslyla ilçe halklnln adeta gözbebeği bir noktaya geldiğini söyledir
Mahallenin bu büyüme sürecine Beyşehir Belediyesi olarak kayltslz kalamayacaklarlnl anlatan
Özaltun, gerek altyapl, gerekse üstyapl çallşmalarl ile bu gelişime destek vermenin gayret içerisinde
olduklarlnl söyledir
ALİ MUSLU CADDESİ’NDE SICAK ASFALT SEFERBERLİĞİ
Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağll ekiplerin mahallenin cadde ve sokaklarlnl daha konforlu bir
hale getrebilmek için çaba gösterdiğini aktaran Özaltun, yürütülen çallşmalarla ilgili şu bilgileri verdi:
“Müfü Mahallemizde daha önce Adil Baylndlr ve Devlet Batun Caddeleri’nde slcak asfalt çallşmalarl
gerçekleştrilmiştr Büyükşehir Belediyemiz ise Müfü ve Bahçelievler Mahalleleri’nin tam ortaslndan
geçen ve iki mahallenin slnlrlarlnl belirleyen Mevlana Caddesi’nde presti cadde çallşmalarl yürüterek
bu bölgeyi daha konforlu bir yol haline getrmiştr Slcak asfalt çallşmalarl bu mahallemizde halen
devam ediyorr Slra Ali Muslu Caddesine geldi ve ekiplerimiz burada çallşmalar yürütüyorr Bunun
yanlslra, mahallenin diğer cadde ve sokaklarlnda ise soğuk asfalt çallşmalarlmlz devam ediyorr
Yollarlmlzda gerekli baklm ve onarlm çallşmalarl da gerçekleştriliyorr Yoğun bir yapllaşmanln
yaşandlğl bu mahallemizde KOSKİ tarafndan altyaplsl tamamlanan güzergahlarda da asfalta yönelik
çallşmalarlmlz zaman içerisinde devam edecekr Blzla büyüyen mahallemizin sadece yollarlna değil,
park ve bahçeler, yeşil alanlarlnln zenginleşmesi için de gayret gösteriyoruzr Bu anlamda mahallemize
iki yeni park kazandlrdlkr BSA kanall kenarlnda şehrin diğer yakaslndaki bu mahallemiz için Belediye
olarak üzerinde çallştğlmlz yeni proielerimiz de varr Özellikle BSA kanallnln her iki kenarlnda hayata
geçirmek istediğimiz proie de devreye girdiğinde Müfü Mahallemizin çehresinin daha da
değişeceğine inanlyoruzr”

 

EBRU BEKEN

NOVA  MEDYA

GRUP BAŞKANI

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir