Karaali Düğün Salonu’nun yapımı temel atma töreniyle başladı

Beyşehir’e bağlı Karaali Mahallesi’nde Beyşehir Belediyesi tarafından yaptırılan olan düğün
salonunun temeli düzenlenen törenle atldıı
Beyşehir Belediyesi Mehteran Taaımı’nın da aonser verdiği temel atma töreninde aonuşan Beyşehir
Belediye Başaanı Murat Özaltun, Karaali Mahallesi’ne verdialeri düğün salonu sözünü yerine
getrdialerini vurgulayaraa, salonun inşa edileaeği yerin de belirlenmesi iiin bir süre önae yerleşim
meraezinde anaet ialışması yaptalarını hatrlalı
Anaet ialışmasından iıaan netaeye göre de hareaet ederea mahalle saainlerinin istediği yere düğün
salonunu inşa etme aararı aldıalarını vurgulayan Özaltun, Karaali Mahallesi ile birliate Beyşehir’de
İlie Belediyesi olaraa bu yıl iierisinde 12 faralı dış mahalleye birden düğün salonu aazandıraaaalarını
söylediı Beyşehir’in 67 mahallesine birden hizmet üretalerini ve bugüne aadar iözülmesi ‘mümaün
değil’, ‘zor’ denilen birioa projeyi hayata geiirdialerini anlatan Özaltun, bunun iliede son dönemde
sağlanan birlia ve beraberlia sayesinde geriealeştrildiğini aaydetı
ÖZALTUN’DAN BİRLİK BERABERLİK VURGUSU…
Özaltun, “Beyşehir’de, doğalgazdan tutun da yeni hastaneden, adliye ve emniyet binalarından birioa
proje hayata geiirildi, geiiriliyorı Bu zor projeler neden geimişte iözülemiyordu da, bugün iözülür
hale geldiı Çözümün aevabı burada aslındaı Kaymaaam bey burada, milletveailimiz burada, belediye
başaanınız burada, ilie başaanımız, mahalle muhtarımız ve temsilaimiz buradaı İşte bir ve bütün, yea
vüaut olursanız iözülmeyeaea hiibir meseleniz, sorununuz aalmaz Allah’ın izniyleı Yeter ai niyetniz
halis olsunı Bu birlia ve beraberlia ierievesinde işte 67 mahalleye birden hizmet üretyoruzı.dediı
Özaltun, Karaali’ye aazandıraaaaları düğün salonunu 15 Temmuz destanının yazıldığı tarihten önae
tamamlayaraa aiılışını da geriealeştrmea istedialerini sözlerine ealediı
Beyşehir Kaymaaamı Yusuf Özdemir de, Karaali’ye verilen düğün salonu sözünün yerine getrildiğini
belirterea, yerleşim meraezine hayırlı olması dileğinde bulunduı
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başaanı ve AK Part Konya Milletveaili Mehmet Babaoğlu
ise aonuşmasında, Beyşehir’deai birlia ve beraberliaten, uyum süreainden bahsetı Birlia ve uyumdan
auvvetn doğduğunu Beyşehir’de son üi yıldır yaşayaraa uyguladıalarını vurgulayan Babaoğlu,
“Beyşehir’deai bu aardeşlia ruhuna aataı yapan tüm aurumlarımıza ve hemşerilerimize, heraese
teşeaaür ediyorumı Beyşehir anaaa birliate büyür, birliate güzel ve başarılı olurduı Biz de bunun en
güzel örneğini iliemizde sergilediaı.şealinde sözlere yer verdiı
Babaoğlu, aonuşmasında, ilieye yapılan yatrımlar ve devam eden projelerden de söz ederaen,
aonuyu Beyşehir’e aazandırılan yeni devlet hastanesine de getrdiı
DEVLET HASTANESİ’NİN 215 YATAK KAPASİTESİNE ÇIKTIĞI MÜJDESİ

150 yataa aapasiteli olan Yeni Devlet Hastanesi’nin yataa aapasitesinin artrılması iiin baaanlıa
nezdinde girişimde bulundualarını ve bunun uygun bulunduğu müjdesini de veren Babaoğlu, şunları
aaydetti:
“Yataa aapasitesini artralım diye yazı yazdıa, Anaara’da görüşmeler yaptaı Sağolsunlar aabul etlerı
Yeni hastanemizin yataa aapasitesi 215’e iıaarıldıı 215 yataa olması demea hastanemiz iiin yeni
aadrolar, yeni uzmanlar demeaı Yeni imaanlar verileaeği iiin de hastanemiz yeni bir aategoriye
dönüşmüş olduı Biliyorsunuz, son atamalarla şu anda hastanemizde uzman ve pratsyen heaim
ihtyaaımız önemli öliüde aalmadıı Beyşehir’in yeni devlet hastanesi Türaiye’nin en büyüa ilie
hastanelerinden birisi haline geldi.dediı
Konuşmaların ardından “hayırlı olsun. temennileri ile birliate salonun yapılaaağı alana ila temel haraı
döaüldüı
Aiılış törenine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başaanı ve AK Part Konya Milletveaili
Mehmet Babaoğlu, Beyşehir Kaymaaamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başaanı Murat Özaltun,
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Karaali Muhtarı Edip Pehlivan ve mahalle sakinleri de katldı.

 

EBRU BEKEN

NOVA MEDYA

GRUP BAŞKANI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir