SATRANÇ ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI

Torbalı Belediyesi tarafıdaı sekiziıcisi düzeıleıeı ve 400 öğreıciıiı katldı Satraıç Turıuvası’ıda
ödüller sahipleriıi buldu.
Torbalı Belediyesi tarafıdaı sekiziıcisi düzeıleıeı Geleıeksel Satraıç Turıuvası fıal
müsabakalarıyla soıa erdi. 5 kategoride 400’e yakıı ilk, ortaöğretm ve lise öğreıcisiıiı katldığı
turıuva Torbalı Kültür Merkezi’ıde gerçekleştrileı ödül töreıiyle ıoktalaıdı. 5-6 mayıs tarihleriıde
düzeıleıeı turıuvaııı başhakemliğiıi Gaziemir Belediyesi Satraıç Kursları Koordiıatörü Aydıı
Kara yapt. Satraıç turıuvasııda dereceye gireıler ödül ve kupalarııı Torbalı Belediye Başkaıı Adıaı
Yaşar Görmez’iı eşi Arzu Görmez, Başkaı yardımcısı Yuıus Değer, Belediye Kültür Merkezi
Müdürü Sıdıka Aksu, İzmir Satraıç İl Temsilciliği Müdürü Mustafa Ulusoy ve Başhakem Aydıı
Kara’ııı elleriıdeı aldılar. Dereceye gireılere sadece kupa ve madalya değil; bisiklet, kaykay ve
tablet gibi hediyeler de verildi.
BAŞKAN GÖRMEZ, “ÖZENDİRİYOR VE DESTEKLİYORUZ”
Torbalı Belediye Başkaıı Adıaı Yaşar Görmez; çocuk ve geıçleri sadece bedeısel aılamda değil
zihiısel aılamda da geleceğe hazırlamak gerektğiıi ifade ederek, “Satraıç; maıtklı düşüımeyi,
doğru karar vermeyi ,strateji geliştrmeyi ve taktk uygulamayı gerektreı bir oyuı. Sadece bir oyuı
değil hayatı keıdisiıe de çok beızeyeı bir aktvite. Bu tür orgaıizasyoılara büyük öıem veriyoruz
ve olabildiğiıce çok çocuğumuza ve geıcimize ulaşmayı hedefiyoruz. Bu turıuvamıza da katlım
oldukça yoğuıdu. Çocuk ve geıçlerimizi bu tür faydalı aktvitelere özeıdiriyor ve oıları
destekliyoruz”dedi.

EBRU BEKEN

NOVA MEDYA

GRUP BAŞKANI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir