HZ. PEYGAMBER’İN TEBLİĞ YÖNTEMİ ANLATILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Medine
Dönemi Siyer Dersleri’nin 18.si gerçekleştirildi. Dersi, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Önkal verdi.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Kültür ve Sosyal
İşler Daire Başkanı İhsan Gençay ile dersin müdavimleri katıldı. Derste Hz. Muhammed’in (s.a.v) tebliğ
yöntemini anlatan Prof. Dr. Ahmet Önkal, “O’nun 23 yıllık tebliğ faaliyeti sonucunda cahiliye diye
adlandırılan bir dönemden Asr-ı Saadet oluştu. İslam toplumunun altın nesli ortaya çıktı. Cahiliye, sadece
ilimden yoksunluğu, cahilliği ifade etmiyordu; İrfan, ahlak, toplumsal yaşayış açısından da insanlar insan
seviyesinin çok çok altında büyük bir deneat, düşüş ve çöküş içerisindeydiler” dedi.
Allah Resulü’nün Cenab-ı Hakk’tan aldığı görevin ardından O’nun yönlendirmesiyle en uygun metotları
ve yöntemleri kullanarak bir değişimi gerçekleştirme konusunda büyük bir çaba sarfettiğini vurgulayan
Önkal, “Ve samimi, gayretli çaba, uygun metotların da uygulanması neticesinde semeresini verdi. Sözünü
ettiğimiz Asr-ı Saadet ortaya çıktı. Resulullah (s.a.v) Efendimiz; en gerçekçi, en geçerli, en etkili, sonuca
en kısa sürede ulaştırıcı ve kalıcı yöntemleri tatbik etti” ifadelerini kullandı.
“Hikmetle ve güzel öğütle davet et”
Prof. Önkal, konuşmasında, Hz. Peygamber’in tebliğ yöntemi ile ilgili olarak Ayetlerde geçen çeşitli
kavramları açıkladı.
Kur’an-ı Kerim’de Nahl Suresi 125’nci Ayet-i Kerime’de Allah’u Teala’nın “Rabbinin yoluna hikmetle,
güzel öğütle davet et ve kafirlerle en güzel yol hangisiyse onunla mücadele et” diye buyurduğunu
anımsatan Önkal, konuşmasına şöyle devam etti:
“Hikmet kelimesinin Arap diline girişi ve Arapların kelimeyi vaz etmeleri ‘Ata gem vurma’ anlamıyla
ortaya çıkmıştır. Gem, atı dizginler; huylu huysuz birtakım atların rastgele sağa sola savrulmasına mani
olur ve gemi elinde tutan onun vasıtasıyla atı dizginleyip istediği yöne sevketmesi imkanına sahip olur.
Bu kelime daha sonra insanlar için de kullanılmıştır ve gem vurma anlamını dikkate alacak olursak
insanın hevasına, nefsi isteklerine, başıboş arzularına gem vurmayı sağlar hikmet ve insan bu yolla hayra
yönelir, iyiliğe doğru yol alır. O sebeple çok kapsamlı bir kelime olduğu için bazı müfessirlerimiz, ‘yerli
yerince hareket etmek’ anlamını verirler. Bilindiği gibi Cenab-ı Hakk’ın Esma-ül Hüsna’sından biri
Hakim’dir, bu kökten gelir. Allah, herşeyi yerli yerince yapandır anlamını vermemiz pekala mümkündür.
Müslümanlar da gerek tebliğ faaliyetlerinde gerekse bireysel ve toplumsal yaşayışlarında yerli yerince
hareket etmek mecburiyetinde ve mükellefiyetindedirler.”EBRU BEKEN

NOVA MEDYA

GRUP BAŞKANI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir