Büyükşehir Belediyesi, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarına devam ediyor

MESLEK ODALARIYLA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili olarak, Malatya Meslek Odaları temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına; Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Erol Yiğit, şube müdürleri ve teknik personelleri ile , TMMOB Şehir Plancıları Odası Malatya İl Temsilcisi Mehmet GÜL ve üyeler, TMMOB Mimarlar Odası Malatya Şubesi Başkanı Fatma ALTAŞ ve üyeler , TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi Temsilcisi Ekrem ÖZTÜRK  ve Şahin ÇELİK,  TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi, Şükrettin GÜLDAŞ ve üyeler, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Erkan ÖZGÜR ve üyeler, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Bedir ÖZTEN ve üyeler, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Malatya İl Temsilcisi Meltem ÇETİLMEN  ve üyeler ile teknik personeller katıldı.

Bilgilendirme toplantısı öncesinde kısa bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Metin TORUN ve İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol YİĞİT, 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili süreci anlatarak; Malatya’nın yerel dinamiklerini ve gerçeklerini yansıtacak şekilde 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında Değişiklik ve il bazında 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı yapma ihtiyacı hasıl olduğunu, bu bağlamda 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında değişiklik taleplerine ilişkin yapılan toplantılar neticesinde Belediyemizin taleplerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletildiğini, yapılan değerlendirmeler sonucunda bahse konu taleplerimize yönelik hazırlanan Malatya-Elazığ-Bingöl-Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından 02.02.2018 tarihinde onaylandığını ve 16/02/2018 tarihinde Malatya Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldığını belirtti.

Hedef; 2040 yılı

Toplantıda ayrıca; planlama Sürecinin devamı olan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı taslağının  tamamlandığı ve Malatya Büyükşehir Belediye Meclisine sunulduğu belirtilerek, Planla ilgili bir de sunum yapıldı.

1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile ilgili olarak yapılan sunumda; 2040 yılını hedef alarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla doğal, tarih ve kültürel kaynakların rasyonel kullanımı, bölgenin ekolojik dengesinin korunması, konut, tarım, sanayi, turizm gibi arazi kullanım kararlarının düzenli ve dengeli gelişiminin sağlanmasının amaç edinildiği belirtildi.

Sunumda ayrıca, bölgenin sosyo-kültürel kimliğinin korunması ve geliştirilmesi, bölgede bulunan çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözüm kararlarının verilmesini amaçlayan üst ölçekli bir plan olduğu, planın amacına yönelik planlama ilke ve hedeflerini, alansal müdahale biçimlerini, kentsel ve kırsal yerleşimlerin gelişme eğilimlerini, sorun ve olanaklar ile plana yönelik ana kararları ile bunların mekânsal çözümlemelerini kapsadığı ifade edilerek mekânsal ana kararlar hakkında bilgiler verildi.

Mekânsal Alan kullanımlarında ise ulaşım, kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanları, tarım ve hayvancılık geliştirme alanları, Günübirlik Tesis Alanları, Termal Turizm Alanları, kentsel servis alanı olmak üzere detaylandırılarak bunlarım yerseçim kararları belirtildi.

Yapılan sunumun ardından toplantıya katılan Oda temsilcilerin fikirleri dinlenirken, belirtilen görüş ve önerilerin değerlendirilmek üzere yazılı bir şekilde İmar Dairesi Başkanlığına sunulması kararlaştırıldı.

MUSTAFA DİNÇEL

NOVA MEDYA GRUP

YONETİM KURULU

BASKAN    YARDIMCISI

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir