“İŞ YARGILAMASINDA GÜNCEL GELİŞMELER” SEMPOZYUMU YAPILDI.

Baromuzun düzenlendiği “İş Yargılamasında Güncel Gelişmeler” konulu sempozyumumuz, yargıçların, akademisyenlerin ve meslektaşlarımızın geniş katılımıyla Seyhan Otelinde gerçekleştirildi.Sempozyuma Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, BAM Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Kuzu, Genel Sekreteri Av. Semih Gökayaz, Saymanı Av. İlknur Önal, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Av. Nevzat Elçi, Av. Furkan Kılıç, Av. Ümit Arif Özsoy, Av. Hasan Alkan, Av. Özge Doğan İşcan, hakim, savcı, avukat ve stajyer avukatlarımız katıldılar.Sempozyumun açış konuşmasını yapan Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, sempozyuma katılanlara teşekkür etti.Av. Veli Küçük konuşmasında şunları söyledi: “7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 25 Ekim 2017 Tarihli ve 30221 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun özellikle zamanaşımı, kanun yollarına başvuru süresi ve zorunlu arabuluculuk konularında yeni düzenlemeler içermektedir.Düzenlemeler yayın tarihi itibarı ile yürürlüğe girmekle birlikte arabuluculuğa ilişkin 3, 11 ve 12. maddelerinin yürürlük tarihi ise 01.Ocak 2018’dir. Son 15 yılda ülkemizde yapılan yasal düzenlemeler ile toplamda 10 binden fazla kanun maddesi değişmiştir. Biz hukukçular ve uygulayıcılar bu değişikliklere ve yeniliklere ayak uydurarak , bilgilerimizi diri tutup, kendimizi geliştirip, tecrübelerimizi tazelemek zorundayız.Adana Barosunda 29. Dönemde göreve geldiğimizden itibaren 1 yılı aşkın sürede bir çok meslek içi eğitim çalışmaları ile gelişimi önemsediğimizi ortaya koyduk. Son dönemlerin en önemli yasal değişikliklerine dair bu önemli sempozyumu bugün büyük bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktayım.
İş hukuku ve yapılanması ülkemizde çalışma hayatından kaynaklanan zorluklar ve düzensizlikler nedeniyle belki de en fazla karşılaştığımız konuların başında gelmektedir. Bu konular iş yargılamadında arabulucu olup olmadığına bakılmaksızın tüm hukukçuların bilmesi gereken bir adımdır”

“AVUKATLIK KİMLİĞİ RESMİ KİMLİK HÜKMÜNDEDİR”

Av. Küçük, avukatlık kimliklerinin, fiili uygulamalarda bankacılık işlemlerinde resmi kimlik olarak kabul edilmemesine dayanak gösterilen Suç Gelirlerinin Aklanmasına ilişkin Yönetmelikte bugün yapılan değişiklik ile,avukatlık kimliğinin resmi kimlik sayılmasında engel görülen düzenleme kaldırıldığının bilgisini de paylaştı.Daha sonra sempozyumun öğleden önceki bölümüne geçildi. Oturum Başkanlığını Hakim ve Savcılar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu’nun yaptığı bu bölümde, Prof. Dr. Talat Canbolat (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) ‘İş Yargılamasında Zorunlu Arabuluculuk’, Dr. Hakim Ali Bulut (Gaziantep Bölge Adliyesi 7. Hukuk Dairesi Üyesi) ‘İşe İade Davaları’na ilişkin sunum gerçekleştirdi.Bilindiği üzere, iş yargılamalarında arabuluculuk hususunda birçok değişiklik ve yenilik getirildi.En temelde arabuluculuk, iş davalarında dava şartı oldu. Meslektaşlarımız için önem arz eden bu konuda gerçekleştirdiğimiz sempozyumun bu bölümünde, Prof. Dr. Talat Canbolat yaptığı konuşmasında iş yargılaması çerçevesinde arabuluculuğa ilişkin kanuni düzenlemeleri, arabuluculuk hakkında önemli sayısal verileri, iş yükü ve yeniliklikleri dinleyicilere aktardı.Dr. Hakim Ali Bulut da İşe İade Davaları konusunda İş Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesinin Feshi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları hususunda paylaşımda bulundu.Öğleden sonraki bölümün Oturum Başkanlığını ise Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bilgili’nin yapacağı bölümde ise; Gaziantep Bölge Adliyesi 7. Hukuk Dairesi Başkanı Hakimi Uğur Ocak, ‘7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’, İstanbul Bölge Adliyesi 31. Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Selma Betin, ‘İş Yargılamasında Kanun Yolları’ adlı tebliğlerini sunmuştur.Sempozyumda, iş hukukunda önemini ve güncelliğini koruyan, tartışmalı konular arasında yer alan cezai şart, iş sözleşmesinin kurulmasında hukuka aykırılık, belirli, asgari ve azami süreli iş sözleşmelerinin kurulması konuları tebliğ sahipleri tarafından paylaşıldı. Katılımcılar, İş Hukuku konusuna ilişkin önemli kazanımlar elde etmiştir.Sempozyum, genel görüşme, soru – cevap bölümünden sonra Baro adına teşekkür plaketlerinin takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

NOVA MEDYA GRUP

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HALİL İBRAHİM DİNÇEL

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir