KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALE HUKUK DARBESİ

Danıştay 10 Dairesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada,
Toprak Koruma Kurulu’nun üye yapısını ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik
değişikliği için “yürütmeyi durdurma” kararı verdi.
Yaklaşık bir yılı aşkın süredir Eskişehir gündeminde olan kömürlü termik santral
yapımını engelleme ile ilgili olarak devam eden hukuki mücadelede önemli bir aşama
kaydedildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hukuk İşleri tarafından açılan davada Danıştay
10 Dairesi, Toprak Koruma Kurulu’nun üye ve karar yeter sayısını değiştiren yönetmelik
değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay 10 Dairesi karar ile ilgili gerekçe
yazısında, Anayasanın 44 maddesine atıfta bulunarak, Devletin toprağın verimli olarak
işletilmesini korumak ve geliştirmek konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu
belirtildi. Ayrıca Anayasanın 45 maddesinde ise “devlet tarım arazileri ile çayır ve meraların
amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önler” dediği belirtildi. Ayrıca, Anayasanın toprağın
bütünlüğünü ve verimliliğini korumak ve geliştirmek, sanayi ile tarımın dengeli ve uyumlu
biçimde geliştirilmesi noktasında Devlete yüklediği ödevlerin bulunduğu ifade edilerek, 5403
sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun temel amacının toprak ile ilgili koruma
ve geliştirme görevlerinin katılımcı, hızlı ve etkin olarak yürütülmesi olduğuna dikkat çekildi.
Yapılan yönetmelik değişikliğinin hukuki güvenlik ilkesinin zedelenmesine neden
olacağı belirtilerek, “hukuki güvenlik ilkesi hukuk normlarının öngörülebilir olmasını,
bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal
düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kıldığı
ifade edildi. İlgili gerekçe yazısında Toprak Koruma Kurulu’nun üye yapısını değiştiren

yönetmelik değişikliği konusunda bu gerekçelerle yürütmeyi durdurma kararı verildiği
belirtildi.
Söz konusu yönetmeliğin iptali için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yanında Ziraat
Mühendisleri Odaları Genel Merkezi, Eskişehir Barosu ile Odunpazarı ve Tepebaşı
Belediyeleri de dava açmışlardı.
NE OLMUŞTU?
Eskişehir Valiliği Toprak Koruma Kurulu Alpu Ovası’nda kurulması planlanan
kömürlü termik santralin yapılabilmesi için Alpu Ovası’nın tarım dışına çıkartılması
konusunda oylama yapmıştı. 10 üye ile yapılan toplantıda 6 evet, 4 hayır oyu verilmiş ancak
karar yeter sayısı 2/3 olduğu için ret kararı verilmişti.
Bunun üzerine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Toprak Koruma Kurulu
yönetmeliğinde değişiklik yaparak, kararların salt çoğunlukla alınması hükmünü getirmişti.
Danıştay 10 Dairesi bu yönetmelik değişikliği hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

EBRU BEKEN

NOVA  MEDYA

GRUP BAŞKANI

Halil İbrahim Dinçel

Gazeteci-Yazar aynı zamanda Siyaset Bilimci olan Halil İbrahim DİNÇEL 20 Kasım 1966 İstanbul’da doğdu. Yayın ve yayımcılık hayatına çok küçük yaşlarda ÖTÜKEN Dergisinin elden dağıtımı ile başlayan DİNÇEL ulusal olarak yayınlanan TÜRKELİ-BİZİM ANADOLU-YENİÇAĞ-ORTADOĞU-HERGÜN-MİLLET-AYYILDIZ Gazetelerinin yanında YÖR-TÜRK-2023-YENİ AVRASYA-ORKUN dergilerinin de uzun yıllar Çukurova bölge müdürlüklerini yaptı. Halil İbrahim DİNÇEL; 1994 yılında kurmuş olduğu NOVA MEDYA GRUP ( Siyasi, Sektörel, Sosyal, Toplumsal, Eğitsel, Sportif ve Eğlence içerikli Yerel, Bölgesel ve Ulusal) olmak üzere 23 dergi ve 28 gazetenin imtiyaz sahibi olup; aynı zaman da Nova Medya Grup, Çapanoğlu Medya Grup ve Armağan Medya Gruplarının da Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yazarımızın bu güne kadar yazmış olduğu Tarihi, Dini, Milli Araştırma, Hikâye, Fıkra ve Derleme türünde 34 kitabı bulunmakta olup bunlardan 10 adedi basılmış 24 adedi ise basım aşamasındadır. Halil İbrahim DİNÇEL; Bu çalışmalarının yanında birçok siyasinin de danışmanlığını sürdürmektedir. Anlayışı; DEVLET BAŞA KUZGUN LEŞE olan yazarımızın yaşam felsefesi ise ‘MUHSİN ÇELEBİ olmaktır gayemiz’ sözü ile noktalanır. Tanımak isteyen her fert ile tanışır. ‘Dağ Abdala gelmez ise Abdal dağa yürür ’der. “İNAT İLE GİRMEYİN SOY-SOP FASLINA İT İSE İT, KURT İSE KURT DÖNER ASLINA” Saygılarımızla…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir