İZSU, Seferihisar Akarca Plajı ile ilgili iddialara yanıt verdi:

“Arıtma tesisimiz standartlara uygun çalışıyor, kirliliğin kaynağını tespit
etmek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün sorumluluğunda”
İZSU Genel Müdürlüğü; Seferihisar Akarca Koyu’nda iki mavi bayrağın, atık su
tesisinden arıtılmadan denize salınan evsel atıklar nedeniyle iptal edildiği
yönündeki iddialara yanıt verdi. Arıtma tesisi çıkışından ve tesis sularının
iletildiği Kocaçay Deresi’nden alınan numunelerin analiz sonuçlarının Su
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği standartlarını sağladığını belirten İZSU yetkilileri,
“Tesisimiz standartlara uygun olarak işletilmektedir. Akarca Koyu’ndaki mavi
bayrağın iptalinin Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi ile ilgisi bulunmamaktadır.
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün tesisimizde yaptığı tespitler de bunu
doğrulamaktadır. Dere yatağında ve deniz ortamında kirlilik kaynaklarının
nedenini araştırmak ve tespit etmek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Halk
Sağlığı Müdürlüğü’nün görevidir. İZSU arıtma tesisini sağlıklı bir şekilde
çalıştırmakta, derelerde düzenli temizlik yapmaktadır. Akarca Koyu’nda mavi
bayrakların kaldırılmasına ilişkin İZSU’nun bir sorumluluğu bulunmamaktadır”
dedi.
Seferihisar Akarca Koyu’ndaki iki mavi bayrağın iptaline, ilçedeki atık su tesisinden
arıtılmadan denize salınan evsel atıkların neden olduğu yönündeki haberler üzerine İZSU
Genel Müdürlüğü’nden bir açıklama yapıldı. Kurduğu arıtma tesisleri, arıtma kalitesi ve çevre
yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel
Müdürlüğü’nün 2011 yılında işletmeye aldığı Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi’nin kesintisiz
ve düzenli olarak çalıştığını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, arıtma tesisi çıkış
suyundan ve Kocaçay Deresi’nden aldıkları numunelerin bakteriyolojik analizlerinin Su
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre uygun olduğunu belirterek, “Seferihisar Atık Su Arıtma
Tesisi’nden deşarj edilen evsel atıkların Akarca Koyu’nda kirliliğe ve mavi bayrakların iptal
edilmesine neden olduğu yönündeki iddialar doğru değildir. Atık su arıtma tesislerinin çıkış
suyu kalitesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
standartlarına göre değerlendirilmektedir. Tesisimiz standartlara uygun olarak işletilmekte,
gerek arıtma tesisi çıkışından, gerekse yağışsız günlerde dereden alınan numunelerin analiz
sonuçları standartlara uygundur. Kirlilik içermemektedir. Meteorolojik veriler incelendiğinde,
8 Mayıs tarihli deniz suyu numunesinin 4 günlük yağışlı bir periyodun son günü, 19 Haziran
tarihinde denizden alınan numunenin de yine 16-19 Haziran tarihleri arasındaki 3 günlük
yağışlı periyodun son günü alındığı görülmektedir. Bu yağışlara bağlı olarak, Akarca
Koyu’nda bulunan Kocaçay Deresi ve Kocaçay’dan kuş uçuşu 2,5 km uzaklıkta bulunan
dereden denize yüksek miktarda rüsubat, poşet, pet şişe gibi malzemeler gelmiştir. Yağışlı
günlerde alınan numuneler, dereler vasıtasıyla Akarca Koyu’na iletilen yağmur suyu
içerisinde bu kirletici maddelerden kaynaklanan yüksek koliform ve streptekok değerine
işaret etmektedir. Gerek dere yatağı gerekse deniz ortamındaki kirlilik kaynaklarının nedenini
araştırmak ve tespit etmek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün görevidir. Mavi bayrakların
İZSU’nun arıtma tesisleri nedeniyle iptal edildiği yönündeki iddialar gerçeği
yansıtmamaktadır” diye konuştu.
Gazete haberinde bahsi geçen “Akarca Koyu’ndaki kirliliğin görüşüldüğü toplantıda İZSU
Genel Müdürlüğü’nün gerekli önlemleri alması amacıyla uyarılması kararlaştırıldı” ifadesinin
doğru olmadığını belirten yetkililer, şu açıklamayı yaptı:
“21 Haziran Perşembe günü Vali Yardımcısı Sayın Cumhur Güven Taşbaşı başkanlığında
yapılan Mavi Bayrak toplantısında Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi’nin çıkış suyu
değerlerinin alıcı ortam standart değerlerine uygun olduğu görüldü. Akarca Koyu’nda tespit
edilen kirliliğin arıtma tesisiyle ilgisinin bulunmadığı, numunelerin yağışlı günlerde alındığı,
yağışlı periyot sonrası numune alınarak bu numune sonucuna göre yeniden değerlendirme
yapılması kararlaştırıldı. İZSU tarafından 4, 5, 7 Haziran’da arıtma tesisinin Kocaçay
Deresi’ne boşaldığı noktadan alınan numuneler İZSU’nun akredite raporunda tahlil edilmiş,
sonuçlar standartlara uygun çıkmıştır. Yağışsız dönemde İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince
alınan tüm numunelerdeki koliform ve streptekok değerleri yüzme suyu standartlarından çok
daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca 26 Haziran 2018 tarihinde Çevre İl Müdürlüğünce
gece saat 22.00’da yapılan denetimde tesisin düzgün çalıştığı, herhangi bir aykırı durumun
olmadığı kendi personellerince de tespit edilmiştir.”
Akarca Koyu’na deşarj olan Kocaçay Deresi’nde suyun akışını rahatlatmak için dere ağzını
açtıklarının, 15 ton malzeme çıkardıklarının ve her yağmur sonrasında dere ağızlarında
temizlik çalışması yaptıklarının da altını çizen İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Gerek
arıtma tesisi çıkışından alınan numuneler, gerekse yağışsız günlerde dereden aldığımız
numunelerin analiz sonuçlarının standartlara uygun olması, kirlilik içermemesi ve yine İl Halk
Sağlığı personellerinin numune aldığı noktalarının Seferihisar Atık Su Arıtma Tesisi çıkış
noktası ile olan uzaklığı Akarca Koyu’nda mavi bayrağın kaldırılmasına yol açan hususun
atık su arıtma tesisinden kaynaklanmadığını göstermektedir” dedi.

EBRU BEKEN
NOVA MEDYA
GRUP BAŞKANI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir