Beyşehir Belediyesi 45 personel daha isthdam edecek

Beyşehir İlçe Belediyesi, kurum bünyesinde çeşitli birimlerinde görevlendireceği 45 geçici
personeli daha isthdam edecek.
Beyşehir Belediyesi’nde TYP kapsamlnda 6 ay süreyle geçici olarak isthdam edilecek işçiler,
başvuru saylslnln fazla olmasl sebebiyle noter huzurunda yapllan kura çekimi ile belirlendi.
Beyşehir Belediyesi eski hizmet binaslnda kura çekimi öncesinde İŞKUR yetkilileri başvuru
sahiplerini bilgilendirdi, ardlndan kuralar çekildi. Büyük bölümü bayan olan 196 başvuru
sahibinden 45’i yapllan kura çekilişinin ardlndan belirli bir süreyle de olsa isthdama
kazandlrllmanln sevincini yaşadl.
Kura çekiminde asil listeye giren 45 personel, 1 Temmuz 2018 tarihinden itbaren Beyşehir
Belediyesi’nin farkll birimlerinde 6 ay süreyle geçici olarak görevlendirilecek. Maaş ve
sigortalarl ise İŞKUR tarafndan karşllanacak.
Beyşehir Belediyesi’nde, geride kalan Mayls aylnda yapllan kura çekilişinde de aynl kapsamda
çallştrllacak 45 personel belirlenmişt. Bu yll, yeni isimlerin de eklenmesiyle Beyşehir
Belediyesi’nde toplum yararına program çerçevesinde istihdam edilecek kişi sayısı 90’a
ulaşmlş olacak.
Öte yandan, Beyşehir Belediyesi’nin yanlslra Hüyük ve Derebucak İlçe Belediyeleri’nde aynl
kapsamda isthdam edilecek personel de başvuru sahiplerinin fazla olmaslndan dolayl kura
çekilişi ile belirlendi.
Hüyük Belediyesi’ne alınacak 15 personel için 66, Derebucak Belediyesi’nde istihdam
edilecek 15 personel için ise 106 kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi.
EBRU BEKEN
NOVA MEDYA
GRUP BAŞKANI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir