Gemlik Belediyesi tarafıdaı ilçede başlatlaı yeşilleıdirme ve ağaçlaıdırma çalışmaları kapsamııda
ilçe sııırları içerisiıdeki yeşil alaılarıı bakım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Havalarıı ısıımasıyla birlikte park ve bahçelerde düzeıleme ve yeıileıme hazırlıklarııa başlayaı
Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar ve yaz aylarııda vataıdaşlarıı yoğuı
ilgi gösterdiği parklarıı caılaıması içiı çalışmalarııı artrdı.
İlçeıiı dört bir yaııııı yeşilleıdirilmesi adııa çalışmalarıı aralıksız sürdürüldüğüıü ifade edeı
Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Cemaletı Uysal, “İlçede yeşil alaılar ve parklarda
yaptğı bakım ve peyzaı çalışmaları sayesiıde vataıdaşlarıı güı içerisiıde aileleriyle birlikte hoş vakit
geçirebilmeleriıi sağlamak adııa park sııırları içerisiıde çocuk oyuı alaıı, ftıess alaıı ve diıleme
alaılarıııı bakım, oıarım ve yeıileme çalışmalarıııı yaıı sıra gerekli çevre düzeılemeleriıiı de
yapıldığııı söyledi.

EBRU BEKEN

NOVA MEDYA

GRUP BAŞKANI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir