KÖRDÜĞÜMÜ ÇÖZÜYORUZ!

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin İmar Barışının Ayrıntılarını Paylaştı
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kamuoyunda imar barışı olarak bilinen yasal
düzenlemenin Türkiye’nin kangren haline gelmiş bir sorununu daha çözeceğini söyledi. Şahin
Tin; “Kördüğüm haline gelen bir sorunu daha çözüyoruz, İmar barışından elde edilecek olan gelir
kentsel dönüşümde harcanacak” dedi.
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, imar barışı, emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi,
yaşlılık aylığının artırılması ve kamu alacaklarının yapılandırılması gibi toplumun büyük kesimini
ilgilendiren ve birçok konuda müjde içeren düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda yapılan
görüşmeler sonucu kabul edilerek yasalaştığını söyledi.
Yapılan düzenlemede yer alan ve kamuoyunda imar barışı olarak bilinen düzenlemeye ilişkin
önemli ayrıntılar paylaşan Milletvekili Şahin Tin; “İmar barışı ile hem milyonlarca sorunlu dosya
ortadan kalkacak, hem de oluşturulan maddi kaynakla yapı stoku hızla yenilenerek, olası afetlere
karşı önlemler alınmış olacak” dedi.
“31 ARALIK 2017 ÖNCESİ İNŞA EDİLEN AYKIRI YAPILARI KAPSIYOR”
Yasal düzenlemeyle, afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız; ruhsat ve eklerine veya imar
mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması, dönüşüm projelerine finans sağlanarak
dönüşümün daha hızlı ve etkin yapılması amacıyla 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018’e kadar
başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebileceğini
söyleyen Milletvekili Şahin Tin, “Yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu, diğer
hususlar bakanlıkça hazırlanan Yapı Kayıt Sistemi’ne, yapı sahibinin beyanına göre kaydedilecek”
dedi.
“GELİRİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE KULLANILACAK”
Milletvekili Şahin Tin, imar barışının, kentsel dönüşümü de hızlandıracağını ve birinci derece
deprem kuşağında yer alan Türkiye’de yapı stokunun hızla yenilenmesinin de finansal altyapısını
oluşturacağını vurguladı. Şahin Tin; “Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık
maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 olarak alınacak kayıt bedeli, başvuru sahibi tarafından genel
bütçeye gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Afet Riski

Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen

gelirler karşılığı bakanlık bütçesine ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu ödenek
dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılacak. Bakanlar Kurulu, kayıt bedeline ilişkin
oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca bölgelere göre
kademelendirmeye ve başvuru süresini bir yıla kadar uzatmaya da yetkili olacak” diye konuştu.
“SU ELEKTRİK VE DOĞALGAZ BAĞLANABİLECEK”
Yapı Kayıt Belgesi’nin mülk sahiplerinin birçok sorunu aşmasına yardımcı olacağını belirten
Milletvekili Şahin Tin, “Yapı Kayıt Belgesi, yapının kullanım amacına yönelik olacak. Yapı Kayıt
Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate
alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla
ilgili alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek” dedi.
“KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN YAPI KAYIT BELGESİ ŞART”
İmar barışı ile yasal hale getirilecek yapıların, kentsel dönüşüm kapsamına sokularak
yenilenebileceğini de ifade eden Milletvekili Şahin Tin, “Yasal düzenleme, sorunlu ve yıpranmış
binaların kentsel dönüşüm ile yenilenmesi kolaylığını da beraberinde getiriyor. Belirtilen
yapılarda kentsel dönüşüm yapılması halinde Yapı Kayıt Belgesi aranacak. Yapı Kayıt Belgesi
alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar
bakanlığa tahsis edilecek. Söz konusu belge sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin
talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Gelirler,
bütçeye gelir kaydedilecek. Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel
dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Bu belge, düzenlenen yapıların yenilenmesi
durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme
dayanıklılığı, malikin sorumluluğunda bulunacak” dedi.

EBRU BEKEN

NOVA MEDYA

GRUP BAŞKANI

 

Halil İbrahim Dinçel

Gazeteci-Yazar aynı zamanda Siyaset Bilimci olan Halil İbrahim DİNÇEL 20 Kasım 1966 İstanbul’da doğdu. Yayın ve yayımcılık hayatına çok küçük yaşlarda ÖTÜKEN Dergisinin elden dağıtımı ile başlayan DİNÇEL ulusal olarak yayınlanan TÜRKELİ-BİZİM ANADOLU-YENİÇAĞ-ORTADOĞU-HERGÜN-MİLLET-AYYILDIZ Gazetelerinin yanında YÖR-TÜRK-2023-YENİ AVRASYA-ORKUN dergilerinin de uzun yıllar Çukurova bölge müdürlüklerini yaptı. Halil İbrahim DİNÇEL; 1994 yılında kurmuş olduğu NOVA MEDYA GRUP ( Siyasi, Sektörel, Sosyal, Toplumsal, Eğitsel, Sportif ve Eğlence içerikli Yerel, Bölgesel ve Ulusal) olmak üzere 23 dergi ve 28 gazetenin imtiyaz sahibi olup; aynı zaman da Nova Medya Grup, Çapanoğlu Medya Grup ve Armağan Medya Gruplarının da Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yazarımızın bu güne kadar yazmış olduğu Tarihi, Dini, Milli Araştırma, Hikâye, Fıkra ve Derleme türünde 34 kitabı bulunmakta olup bunlardan 10 adedi basılmış 24 adedi ise basım aşamasındadır. Halil İbrahim DİNÇEL; Bu çalışmalarının yanında birçok siyasinin de danışmanlığını sürdürmektedir. Anlayışı; DEVLET BAŞA KUZGUN LEŞE olan yazarımızın yaşam felsefesi ise ‘MUHSİN ÇELEBİ olmaktır gayemiz’ sözü ile noktalanır. Tanımak isteyen her fert ile tanışır. ‘Dağ Abdala gelmez ise Abdal dağa yürür ’der. “İNAT İLE GİRMEYİN SOY-SOP FASLINA İT İSE İT, KURT İSE KURT DÖNER ASLINA” Saygılarımızla…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir